INFORMACE – Listopad 2021

01.11.2021 07:29

 

M i n u l é    k o l o

     První kolo obnoveného jedenáctého ročníku odstartovalo naši ligu úspěšně. Nebyl žádný problém s termíny a nebýt jednoho zranění (z jiného sportu) a dvou nemocí, odehrály by se všechny zápasy. Soudě podle počtu odehraných setů (35) byla šestá skupina nejvyrovnanější. K pozitivům také patří, že všichni (staro)noví hráči obhájili svoje zařazení do skupin nebo z nich postoupili.

 

L i s t o p a d o v é    k o l o

     Z výše zmíněných důvodů přerušili svoje účinkování v soutěži Martin Srb a Alena Mendřická. Oba se chtějí do soutěže navrátit v dalších měsících.  Nikdo další nepřibyl. Tím se počet hráčů změnil na 41 a poslední dvě skupiny byly redukovány tak, že desátá skupina je pětičlenná.

 

F i n a n c e

     Připomínáme těm, kteří dosud nezaplatili startovné, aby tak učinili při příštím zápase.

     Dobrá zpráva na konec: MěÚ Nová Paka nám přiznal v rámci programu na podporu neregistrovaného sportu dotaci 9.400,- Kč. Děkujeme.

 

Hodně sportovního štěstí v listopadovém kole !!!