P  O  Z V  Á  N  K A

 

V  A  L  N  Á       H  R  O  M  A  D  A     2  0  2  3 

 

všech hráčů/ek, kteří se  jakkoliv zúčastnili 12. ročníku Novopacké squashové ligy 2022 - 2023, se koná

 

v e     č  t  v r  t  e  k     6 .  d u b n a    v    1 8    h o d i n

ve Sportovním centru

 

Program:  vyhlášení vítězů, diplomy, tombola, ohlédnutí za uplynulým ročníkem, debata nad příštím ročníkem, občerstvení atd.