Vzhledem k opatření vlády ze soboty 14. března bylo nuceno Sportovní centrum

 

přerušit svůj provoz.

 
Ruší se tak všechny rezervace. Naši squashovou ligu proto na dobu zatím neurčitou  přerušujeme  a pokusíme se ji dohrát po odeznění omezujících opatření patrně v dubnu. Samozřejmě se také odkládá valná hromada. O zahájení provozu vás budeme neprodleně informovat formou SMS i na tomto místě.