V š e m   a k t é r ů m   n a š í   l i g y   p ř e j e m e   ú s p ě š n ý   r o k   2 0 2 2

 

 

N  o  v o  p  a  c  k  á      s  q  u  a  s  h  o  v á      l  i  g  a

j  e    v     p  l  n  é  m     p  r  o  u  d  u    !

 

Do jedenáctého ročníku naší ligy je stále možné se přihlásit.

Podmínky jsou uvedeny v záložce „Hrací systém ligy“, kterou

najdete zde na našem webu v Menu.

Liga tradičně probíhá od října do března. Aktuálně ji hrají hráči z jedenácti měst a obcí.

Je smíšená pro muže a ženy. Systém ligy zaručuje, že spolu hrají hráči přibližně stejné úrovně.

 

Kontakt: Stanislav Faifr (stanislav.faifr@seznam.cz),  m.  737 287 318