Hrací systém pro 13. ročník (2023 / 2024)

 

Liga je smíšená pro muže a ženy.

Liga se hraje na šest kol od října do března. Každý měsíc se musí odehrát jedno kolo.

Hráči jsou rozděleni podle výkonnosti do čtyřčlenných skupin. Ve skupině hraje jedenkrát každý s každým. Po ukončeném kole nejlepší hráč postupuje do vyšší skupiny, nejhorší sestupuje do nižší skupiny. Podle aktuálního celkového stavu hráčů v soutěži může být upraven počet v posledních  skupinách na tři nebo pět hráčů.

Body do celé soutěže se počítají takto:

  • za odehrané zápasy ve skupině se paušálně udělují dva až čtyři body v nejnižší skupině (podle počtu hráčů), a v každé následující zpravidla o tři body více (platí zásada, že hráč, který v nižší skupině vyhraje všechny zápasy, získá stejně bodů jako hráč, který ve vyšší skupině prohraje všechny zápasy)
  • za každý vítězný zápas ve skupině se uděluje jeden bod
  • v případě rovnosti bodů v daném kole u dvou hráčů rozhoduje o pořadí ve skupině vzájemný zápas; při rovnosti bodů u třech hráčů rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety ze vzájemných zápasů, je-li u všech třech hráčů rozdíl stejný, rozhoduje celkové skóre ve skupině. Je-li i toto shodné, rozhodne o pořadí ve skupině aktuální pořadí na celoročním žebříčku (v prvním kole na loňském žebříčku). Je-li jen u dvou hráčů z těchto tří rozdíl stejný, rozhoduje jejich vzájemný zápas. Žebříček rozhoduje (nelze-li jinak) i v případě vícero kontumací.
  • pokud hráč neodehraje nějaký zápas v daném kole nebo nedomluví zápas, ač měl, ztrácí jeden bod za každý neodehraný zápas (v případě nemocných či zraněných více hráčů ztrácejí bod všichni). Také v případě, že oba hráči nevyvinuli dostatečnou iniciativu ke sjednání zápasu, může ředitel turnaje odečíst bod oběma hráčům. Zraní-li se hráč během zápasu, prohrává zbylé sety, ale bod neztrácí
  • body se celoročně sčítají, hráč s nejvyšším počtem bodů po šesti kolech se stává vítězem celé ligy, zvláště se vyhlašují muži a ženy. Při rovnosti bodů na prvních dvou popř. třech místech sehrají hráči rozhodující zápas(y), u ostatních míst rozhodnou vzájemné zápasy během roku nebo se pořadí dělí.
  • celkové umístění je podkladem pro nasazení do dalšího ročníku. Více se však preferuje umístění v posledním kole předchozího ročníku. Noví hráči mohou být zařazeni během soutěže nejvýše do třetí skupiny. Pro nasazování do prvního kola platí dohoda hráčské asociace, popř. rozhoduje ředitel soutěže.

Hráči mohou nastoupit do již rozehrané soutěže, budou automaticky zařazeni do nejnižších skupin. Pokud do již rozehrané soutěže vstupuje kvalitní hráč, může si zvolit skupinu, v níž nastoupí, nejvýše však třetí. Skupina pak bude pětičlenná a jestliže ji nevyhraje, sestupuje o tři skupiny níže.

Pokud během soutěže hráč odstoupí, budou z nižších skupin postupovat dva hráči. Na sestupu se nic nemění.

 

Jestliže hráč neodehraje během dvou po sobě jdoucích měsíců žádný zápas, zpětně se mu odečtou v celoročním žebříčku body za tyto dva měsíce. Pokud začne znovu hrát, je pro zařazení chápán jako nový hráč, ale body z doby, kdy hrál, se mu počítají.

Hráči se do soutěže přihlašují u obsluhy squashového centra nebo u ředitele ligy.

 

Hraje se podle pravidel squashe vydaných Českou asociací squashe s tou výjimkou, že se hraje na čtyři vítězné sety. Set se hraje beze ztrát do jedenácti vítězných míčků, vítězství v setu musí být o dva míče. Hraje se míčky s dvěma žlutými puntíky, pokud se hráči nedohodnou jinak.

Startovné je 200,- Kč a použije se pro závěrečné vyhodnocení soutěže a další náklady spojené s konáním ligy.

Squashové centrum v případě zápasu poskytuje slevu: jedna hrací hodina stojí 180,-Kč bez ohledu na denní dobu (90,-Kč jeden hráč). Hráči squashové ligy mají zvýhodnění i pro tréninkové zápasy - hodina je za 170,- Kč (85,- + 85,-)

 

Na začátku měsíce budou vždy vyvěšeny nové tabulky, v nichž je určeno, který hráč bude domlouvat který zápas. Zápasy je nutné telefonicky domluvit vždy nejpozději do 15. dne v daném měsíci. Pokud tak hráč neučiní, soupeř vyhrává kontumačně 4:0 a provinilý hráč ztrácí bod za neodehraný zápas.

Při rezervování termínů zápasů hráči využívají on-line rezervační systém, který naleznou na webu ligy.

 

Všichni hráči jsou povinni sdělit číslo svého mobilu, seznam bude vyvěšen ve squashovém centru. Na webu www.novopackaliga.cz je číslo uvedeno jen se souhlasem hráče.

 

Dotazy, stížnosti, protesty apod. vyřizuje sportovní ředitel ligy, kterým je:

Stanislav Faifr,  tel. 737 287 318,  e-mail stanislav.faifr@seznam.cz.