Říjen 2012

1. skupina

27 bodů

Jiří

Zemánek

Miloš

Bujárek

Milan

Stránský

Petr

Otta

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Jiří

Zemánek

N 4:3 0:4 4:2 3.

8:9

(4:7)

2 27 29 Buj, Ott

Miloš

Bujárek

3:4 S 4:1 4:1 1.

11:6

(7:5)

2 27 29 Str, Ott

Milan

Stránský

4:0 1:4 Q 4:0 2.

9:4

(5:4)

2 27 29 Zem

Petr

Otta

2:4 1:4 0:4 L 4. 3:12 0 27 27 Str


2. skupina

24 bodů

Radek

Pospíšil

Martin

Dejmek

Martina

Kašprišin

Zdeněk

Mizera

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Radek

Pospíšil

N ODSTOUPIL     0 24 0 Dej, Miz

Martin

Dejmek

  S ODSTOUPIL     0 24 0 Kaš, Miz

Martina

Kašprišin

4:0

kont.

4:0

kont.

Q 4:0 1. 12:0 3 24 27 Pos

Zdeněk

Mizera

4:0

kont.

4:0

kont.

0:4 L 2. 8:4 2 24 26 Kaš


3. skupina

21 bodů

Zdeněk

Augusta

David

Mizera

Miroslav

Svoboda

Stanislav

Faifr

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Zdeněk

Augusta

N 4:1 3:4 4:1 1. 11:6 2 21 23 Miz, Fai

David

Mizera

1:4 S 4:3 1:4 3. 6:11 1 21 22 Svo, Fai

Miroslav

Svoboda

4:3 3:4 Q 3:4 4. 10:11 1 21 22 Aug

Stanislav

Faifr

1:4 4:1 4:3 L 2. 9:8 2 21 23 Svo

 

4. skupina

18 bodů

David

Tomáš

Zdeněk

Novák

Roman

Jirásko

Petr

Kotyk

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

David

Tomáš

N 4:0 4:2 4:3 1. 12:5 3 18 21 Nov, Kot

Zdeněk

Novák

0:4 S 4:0 1:4 3. 5:8 1 18 19 Jir, Kot

Roman

Jirásko

2:4 0:4 Q 3:4 4. 5:12 0 18 18 Tom

Petr

Kotyk

3:4 4:1 4:3 L 2. 11:8 2 18 20 Jir


5. skupina

15 bodů

Milan

Grund

Lenka

Havlínová

Vladimír

Bajer

Ladislav

Jenček

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Milan

Grund

N 1:4 4:0 4:1 2. 9:5 2 15 17 Hav, Jen

Lenka

Havlínová

4:1 S 4:1 4:0 1. 12:2 3 15 18 Baj, Jen

Vladimír

Bajer

0:4 1:4 Q 1:4 4. 2:12 0 15 15 Gru

Ladislav

Jenček

1:4 0:4 4:1 L 3. 5:9 1 15 16 Baj

 

6. skupina

12 bodů

František

Matějka

Ondřej

Kuřík

Petr

Netušil

Jiří

Novák ml

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

František

Matějka

N

0:4

kont.

0:4

kont.

0:4

kont.

2. - 4. 0:12 -2 12 10 Kuř, Nov

Ondřej

Kuřík

0:4

kont.

S

0:4

kont.

0:4

kont.

2. - 4. 0:12 -2 12 10 Net, Nov

Petr

Netušil

4:0

kont.

4:0

kont.

Q

4:0

kont.

1. 12:0 3 12 15 Mat

Jiří

Novák ml

0:4

kont.

0:4

kont.

0:4

kont.

L 2. - 4. 0:12 -2 12 10 Net


7. skupina

9 bodů

Radomír

Fejfar

Zdeněk

Zvelebil

Jiří

Zaplatílek

Iva

Fejfarová

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Radomír

Fejfar

N 4:2 4:2 4:0 1. 12:4 3 9 12 Zve, Fá

Zdeněk

Zvelebil

2:4 S 4:3 3:4 3.

9:11

(7:7)

1 9 10 Zap, Fá

Jiří

Zaplatílek

2:4 3:4 Q 4:1 2.

9:9

(7:5)

1 9 10 Fej

Iva

Fejfarová

0:4 4:3 1:4 L 4.

5:11

(5:7)

1 9 10 Zap


8. skupina

6 bodů

Vladislav

Kubů

Jiří

Kout

Jan

Kovář

Cyril

Havlín

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Vladislav

Kubů

N 4:1 4:3 4:2 1. 12:6 3 6 9 Kou, Hav

Jiří

Kout

1:4 S 4:3 4:2 2. 9:9 2 6 8 Kov, Hav

Jan

Kovář

3:4 3:4 Q

0:4

skreč.

4. 6:12 0 6 6 Kub

Cyril

Havlín

2:4 2:4

4:0

skreč.

L 3. 8:8 1 6 7 Kov

 

9. skupina

 

3 body

Lucie

Bilová

Jiří

Novák st

Jiří

Gernat

Marcel

Blažek

Petr

Jelínek

Pořadí Skóre Body Účast Celkem bodů Domlouvá zápas s

Lucie

Bilová

N 4:1 4:2 0:4

0:4

kont.

3. 8:12 2 3 5 Nov, Ger

Jiří

Novák st

2:4 S

0:4

kont.

0:4 1:4 5. 3:16 0 3 3 Ger, Bla

Jiří

Gernat

2:4

4:0

kont.

Q 1:4 1:4 4. 8:12 1 3 4 Bla, Jel

Marcel

Blažek

4:0

4:0

4:1 L 4:1 1. 16:2 4 3 7 Jel, Bil

Petr

Jelínek

4:0

kont.
4:1 4:1 1:4   2. 13:6 3 3 6 Bil, Nov